Bitter Suite & Tarot

Určitě jste si už všimli, že epizoda 3.12 Bitter Suite je jednou z výpravně nejbohatších. Co možná nevíte (anebo jste to na českých stránkách ještě neviděli-tedy doufám :o)) je, že podkladem pro kostýmy a prostředí jsou tarotové karty (konkrétně s názvem "rider wait" tarot). Každá postava, či situace je založena na jedné z 22 karet velké arkány. Jak se níže dočtete každá karta má pro každou situaci určitý význam.

Xena a Gabrielle spadnou do vody, přes kterou se dostanou do Illusie.

 
Temperance = Mírnost

 

Callisto  
The Fool = Blázen - Kudy chodí tam objevuje nové věci, je to člověk, který musí během svého života uskutečnit velmi důležitá rozhodnutí, má velkou moc. Jestliže se správně rozhodne může vykonat neuvěřitelné věci, v opačném případě bude dělat špatná rozhodnutí stále. Může také symbolizovat tajemství Božské Lásky (Divine Love) a když se přidá k tanečníkům, už se nikdy nebude ničím sužovat a nikdy nebude trpět díky neporozumnění. 

 

Callisto ukazuje Xeně  
Wheel of Fortune = Kolo Štěstěny - je kombinováno s "the World cards - WOF, symbolizuje nekonečný běh času, může povýšit obyčejného sedláka a svrhnout krále. Věští štěstí, opačný význam je věštba nehody, překážky či nezdaru. The World cards naznačují dosažení něčích mezí, nebo, že hlad či jiný zásah zabrání člověku dokončit jeho cíl.

 

Xena  
The High Priestess = Nejvyšší kněžka - Má moc udělat věci skutečnými. Jestliže je karta během čtení otočená, může  naznačovat, že daná osoba dokáže odhalit skutečné hodnoty přitele/kyně.

 

Joxer  
The Hanged Man - pro toho, kdo drží kartu naznačuje, že musí umět vzít svůj osud do vlastních rukou. Jako věštba naznačuje moudrost a moc prorokovat (Gabrielle) a opačný význam znamená arogantnost a symbolizuje někoho kdo  by se dal nazvat egomaniakem (Joxer).

 

Ares  
The Emperor = Panovník - ve své vlastní ruce nedrží meč, ale reprezentuje válečnou moc, dohlíží (hlídá) na sexuální choutky (dění). Opačný význam znamená ztrátu kontroly a nezralost.

 

Gabrielle  
The Empress  = Panovnice - karta může symbolizovat základ pro podstatnost a tvůrčí či mateřskou plodnost, nebo může symbolizovat zkázu či psychické problémy. Panovnice reprezentuje sílu činů, které vyplývají z nějakého (něčího) podnětu, ze sugesce. 

 

Xena a Ares jedou ve válečném voze  
The Chariot = Válečný vůz - tažen dvěma sfingami, opačný (záporný) význam symbolizuje neetické vítězství, zatímco kladný význam symbolizuje triumf a štěstí.

 

Joxer  
The Hermit = Poustevník - nosí plášť ochrany, lampu moudrosti a opírá se o hůl spravedlnosti. Karta může symbolizovat předčasnost, nezralost a bláznivou neřest,  nectnost a vášeň. Jsou to vstupní dveře, které Xeně nepřímo naznačují jak odmítla vyslechnout příčiny. Opačný význam symbolizuje, že k dokončení cesty si žádá dosáhnout osvícení, osvěty .

 

Callisto  
Justice = Spravedlnost -  říká tomu co kartu drží, že musí mít soucit a porozumění s jinými a může mít i vedlejší význam, že spravedliví budou všichni okolo. ‘My strength is as the strength of ten because my heart is true.’

 

Xena a Gabrielle jdou do věže  
The Tower = Věž - karta předznamenává změnu či katastrofu. Jestliže někdo otočí tuto kartu musí změnit svou cestu aby dosáhl osvícení, kterého dojde až po rozkolu. Světlo blesku posílí čistotu a dobrotu a zničí všechno zlo.

 

Dahakův chrám  
Judgement = Soud - kde anděl Gabriel troubí na trumpetu a osvobozuje lidi z rakví. Karta symbolizuje nové procitnutí a znovu narození, zde jsou Xena a Gabrielle schopné porazit svou nenávist tím, že cestují zpět na místa, kde jejich nenávist získala takovou sílu, že ovládla celé jejich životy.

 

Solan v zahradě Závěr na pláži
The Sun = Slunce - na kartě je nahý, světlovlasý chlapec jedoucí na koni v zahradě se zářícím sluncem na pozadí. Chlapec reprezentuje duševní vítězství nad hmotným dobrem a předznamenává úspěch (přátelství Xeny a Gabrielle) a šťastné smíření a opětné shledání (Xena a Solan).

 

Xena A Gabrielle  

The Lovers = Milenci - představuje nejsilnější ze všech emocí: lásku - ničím neskrývaná a zřejmá přináší soulad s milovaným. Muž a žena stojící pospolu symbolizují harmonii v jejich přátelství a lásce. Žena (Xena a Gabrielle - bez muže) představuje kombinaci Nejvyšší kněžky (The High Priestess) a Panovnice (The Empress).

 

 

 

 

CZ LOTR Web

Český 'Pán prstenů' Web

 

Michael Flatley.Com

 

 

moje ikonka

 

 

 

XenaConCZ

2004

 

Xena Con CZ 2003

 

Xena Con CZ 2002

 

Xena Con CZ 2001